سفرزیارتی هیئت اکبریه قاضی جهان به قم درسال 1361هجری شمسینشسته از چپ به راست: آقایان بیوک کاظمپور / مجید حسینی /حاج علی محمد صادق زاده /حاج حسن حسینی / حاج ابوالقاسم سلطانی /حاج محمد پورخلیل/ مرحوم مشهدی اسماعیل بردباری /مشهدی حسن پورکاظم / صادقی / وثوقی /میراسماعیل سیدی
ایستاد از چپ : مرحوم محمود صدیق بطحایی / حاج ابوالفضل کاظم زاده / محمدرضا ممقانی / احمد خلیل زاده /جویبان/اسماعیل /مرحوم حاج ابوالقاسم ممقانی / حاج اسماعیل لطفی /سیدآقاسیدی / مرحوم مشهدی علی جویبان / مرحوم مشهدی حسین توکلی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.